top of page
Pozv_konf_HRCT_n03_edited.jpg

Společnost Boehringer Ingelheim ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

si Vás dovolují pozvat na ODBORNÝ WORKSHOP

Multidisciplinární tým: základ úspěchu v diagnostice PPF
– co si navzájem můžeme přinést

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 
(Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)


doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. 
(Fakultní nemocnice Motol
a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

 

doc. MUDr. Michal Tomčík, PhD.

(Revmatologický ústav, Praha)

MUDr. Eva Kočová, Ph.D. 
(Fakultní nemocnice, Hradec Králové)

 

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. (Fakultní nemocnice Královské Vinohradya Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

 

MUDr. Martin Hyršl
(Fakultní nemocnice, Hradec Králové)

ODBORNÝ GARANT:

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, PhD.(Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

Multidisciplinární tým: základ úspěchu v dg PPF – co si navzájem můžeme přinést

PROGRAM

09:00–12:30

Fibróza - morfy (RTG vs CT) / distribuce / choroby
Kvantifikace fibrózy + vývoj v čase

Kazuistiky
MUDr. Eva Kočová, Ph.D., MUDr. Martin Hyršl

13:00–16:00

Pneumologický pohled na mezioborovou spolupráci
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Radiologický pohled na mezioborovou spolupráci

MUDr. Eva Kočová, PhD.

Novinky v diagnostice IPP
doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Pohled patologa na mezioborovou spolupráci
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Revmatologický pohled na mezioborovou spolupráci
doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

Závěrečné shrnutí
MUDr. Eva Kočová, Ph.D., MUDr. Martin Hyršl

Pořadatel akce: Boehringer Ingelheim s.r.o. ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

Odborný garant: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, PhD. (Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

Registrační poplatek je 0 Kč.

Vzdělávací akce je realizována s podporou společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

REGISTRACE

Termín je obsazen

Don Giovanni Hotel Prague

Vinohradská 157a,130 20 Praha 3

REGISTRACE

Termín je obsazen

Hotel Courtyard by Marriott Brno

Holandská 12, 639 00 Brno-střed

Registrace je omezena pro maximálně 20 účastníků.

bottom of page