top of page
Pozv_konf_HRCT_n03_edited.jpg

Společnost Boehringer Ingelheim ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

si Vás dovolují pozvat na ODBORNÝ WORKSHOP

HRCT v diagnostice PPF - zaměřeno na kazuistiky

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Eva Kočová, Ph.D. 
(Fakultní nemocnice, Hradec Králové)

MUDr. Martin Hyršl
(Fakultní nemocnice, Hradec Králové)

ODBORNÝ GARANT:

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, PhD.(Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

HRCT v diagnostice PPF - zaměřeno na kazuistiky

PROGRAM

09:00–10:30

Hypersenzitivní pneumonie – klasifikace, kazuistiky 

MUDr. Eva Kočová, Ph.D., MUDr. Martin Hyršl

10:30–10:45

10:45–12:15

Přestávka

Systémová onemocnění pojiva, kazuistiky 

vzácnější onemocnění plicního intersticia kazuistiky 

MUDr. Eva Kočová, Ph.D., MUDr. Martin Hyršl

12:15–13:00

13:00–16:00

Oběd

Interaktivní odpoledne:
rozbor dodaných případů účastníků workshopu - kazuistiky

MUDr. Eva Kočová, Ph.D., MUDr. Martin Hyršl

Pořadatel akce: Boehringer Ingelheim s.r.o. ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

Odborný garant: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, PhD. (Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

Registrační poplatek je 0 Kč.

Vzdělávací akce je realizována s podporou společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

REGISTRACE

The President

Náměstí Curieových 1/100, Praha 1

REGISTRACE

Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Křížkovského 20, Brno

Registrace je omezena pro maximálně 20 účastníků.

bottom of page