top of page
panak_shutterstock_2380078367_edited.jpg
panak_shutterstock_2380078367.jpg

Společnost Boehringer Ingelheim ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

si Vás dovolují pozvat na ODBORNÝ WORKSHOP

PROGREDUJÍCÍ FIBROTIZUJÍCÍ 
PLICNÍ PROCESY

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

MUDr. Eva Kočová, Ph.D. 
(Fakultní nemocnice, Hradec Králové)

MUDr. Martin Hyršl
(Fakultní nemocnice, Hradec Králové)

doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. 

(Fakultní nemocnice Motol a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)
 

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.(Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)
 

ODBORNÝ GARANT:

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.(Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

panak_shutterstock_2380078367.jpg

PROGRAM   

09:00 — 09:45

ILA – co by měl radiolog vědět 

MUDr. Eva Kočová, Ph.D.  /  MUDr. Martin Hyršl 

 09:45 — 10:30

Progrese PPF - pohled radiologa
MUDr. Eva Kočová, Ph.D.  /  MUDr. Martin Hyršl 

10:30 — 10:45

Přestávka

10:45 — 12:00

Progrese PPF - pohled klinika

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. 

12:00 — 13:00

Oběd

13:00 14:30

Kazuistiky – praktická část 1

možnost konzultace vlastních pacientů 

MUDr. Eva Kočová, Ph.D.  /  MUDr. Martin Hyršl 

14:30 — 14:45

Přestávka

14:45 — 16:00

Kazuistiky – praktická část 2 

možnost konzultace vlastních pacientů 

MUDr. Eva Kočová, Ph.D.  /  MUDr. Martin Hyršl 

Pořadatel akce: Boehringer Ingelheim s.r.o. ve spolupráci s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

Odborný garant: prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. (Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.

Registrační poplatek je 0 Kč.

Vzdělávací akce je realizována s podporou společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

REGISTRACE

Don Giovanni Hotel Prague, 
Vinohradská 157a, 130 20 Praha 3

REGISTRACE

Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Křížkovského 20, Brno

Odborný workshop je určen pro lékaře z Center pro diagnostiku a léčbu IPP. 
Registrace je omezena pro 20 lékařů.

bottom of page