top of page
panak_shutterstock_2380078367.jpg

PRAHA

Don Giovanni Hotel Prague

Vinohradská 157a,130 20 Praha 3

08. 02. 2024 | 9:00–16:00

 Mám zájem konzultovat HRCT snímky svých pacientů?*   

* Povinný údaj

Vaše registrace byla odeslána.
Další informace Vám budou zaslány na zadanou mailovou adresu.

Zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ uděluji společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., IČ: 48025976, se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, název pracoviště a adresa pracoviště (ulice, město, PSČ), e-mail. Účelem zpracování výše uvedených údajů je registrace k odbornému semináři o diagnostice s využitím HRCT snímků. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle zákona zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas mohu kdykoliv na adrese Boehringer Ingelheim s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha, bezplatně odvolat. tj. že souhlas uděluji na dobu neurčitou, že mám právo požádat správce či zpracovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, že mám právo na opravu těchto osobních údajů, na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování mých práv se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, který je dozorovým orgánem.

bottom of page