top of page
panak_shutterstock_2380078367.jpg

BRNO

14. 3. 2024 | 9:00–16:00

Mám zájem konzultovat HRCT snímky svých pacientů? *   

Vaše registrace byla odeslána.
Další informace Vám budou zaslány na zadanou mailovou adresu.

* Povinný údaj

Zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ uděluji společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., IČ: 48025976, se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, název pracoviště a adresa pracoviště (ulice, město, PSČ), e-mail. Účelem zpracování výše uvedených údajů je registrace k odbornému semináři o diagnostice s využitím HRCT snímků. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle zákona zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas mohu kdykoliv na adrese Boehringer Ingelheim s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha, bezplatně odvolat. tj. že souhlas uděluji na dobu neurčitou, že mám právo požádat správce či zpracovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, že mám právo na opravu těchto osobních údajů, na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování mých práv se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, který je dozorovým orgánem.

Křížkovského 20, Brno

Quality Hotel Brno Exhibition Centre 

bottom of page