top of page

PRAHA

DOPOLEDNE:  Don Giovanni Hotel Prague - Vinohradská 157a,130 20 Praha 3

ODPOLEDNE:  Ústav patologie 3. LF UK a FNKV: Šrobárova 1150/50, Praha 10

30. 3. 2023 | 9:00–17:00

* Povinný údaj

Zaškrtnutím políčka „SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ“ uděluji společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., IČ: 48025976, se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha, jakožto správci souhlas k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje v rozsahu: titul, jméno, příjmení, název pracoviště a adresa pracoviště (ulice, město, PSČ), e-mail. Účelem zpracování výše uvedených údajů je registrace k semináři Role patologa v multidisciplinární diagnostice IPP. Potvrzuji, že jsem byl/a řádně informován/a o právech dle zákona zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že tento souhlas mohu kdykoliv na adrese Boehringer Ingelheim s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha, bezplatně odvolat. tj. že souhlas uděluji na dobu neurčitou, že mám právo požádat správce či zpracovatele o informaci o zpracování mých osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, že mám právo na opravu těchto osobních údajů, na blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování mých práv se mohu na správce obrátit a případně se s podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, který je dozorovým orgánem.

Vaše registrace byla odeslána.
Další informace Vám budou zaslány na zadanou mailovou adresu.

Formulář nelze odeslat z důvodu zaplnění maximální kapacity 20 osob.

bottom of page