top of page
M_2_shutterstock_1690027876_upr kopie_edited_edited_edited_edited.jpg

Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha, si Vás dovoluje pozvat na Workshop

Role patologa v multidisciplinární 
diagnostice IPP

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D. 
(Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

MUDr. Eva Kočová, Ph.D. 
(Fakultní nemocnice, Hradec Králové)

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 

(Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

ODBORNÝ GARANT

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 

(Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha)

Vzdělávací akce je realizována s podporou společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

M_Roz_shutterstock_1690027876_upr kopie_edited.jpg

Role patologa v multidisciplinární diagnostice IPP

PROGRAM

DOPOLEDNE

09:00–10:30

Don Giovanni Hotel Prague: Vinohradská 157a,130 20 Praha 3

Pneumologický pohled na mezioborovou spolupráci
prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Radiologický pohled na mezioborovou spolupráci

MUDr. Eva Kočová, PhD.

10:30–11:00

11:00–12:30

12:30–13:30

Přestávka

Pohled patologa na mezioborovou spolupráci

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Oběd

ODPOLEDNE

Ústav patologie 3. LF UK a FNKVŠrobárova 1150/50, Praha 10

13:30–15:00

Klinické kazuistiky – praktický workshop

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., MUDr. Eva Kočová, PhD.

15:00–15:30

Přestávka

15:30–17:00

Klinické kazuistiky – praktický workshop

prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., MUDr. Eva Kočová, PhD.

Pořadatel akce: Ústav patologie 3. LF UK a FNKV, Praha.

Odborný garant: Prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kredity.
Registrační poplatek je 0 Kč. Vzdělávací akce je realizována s podporou společnosti Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.

Registrace je omezena pro 20 účastníků.

bottom of page